Річний звіт про діяльність Синодального відділу по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України

Річний звіт про діяльність Синодального відділу по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України
У 2010 р. Військовий відділ працював у нових, більш напружених умовах і виконав великий обсяг робіт.

Про це, зокрема, йшлося у листі Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київ-ського і всієї України Володимира до Президента України: “На сьогодні накопичено значний досвід взає-модії нашої Церкви з органами військового управління у спільному проведенні просвітницької роботи, патріотичного виховання, а також реалізації прав на свободу віросповідання”.

Саме з такою метою у 1998 р. було створено Синодальний відділ Української Православної Церкви по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, який координує цю роботу. У тридцяти єпархіях створено єпархіальні відділи, що працюють безпосередньо у військах; побудовано 34 храми; задіяно понад 150 священиків у духовнопастирській роботі серед віруючих військовослужбовців. Наші священики мають досвід роботи у миротворчих місіях у Косово та Іраку. Сучасна практика армій світу свідчить про доцільність і необхідність присутності церковно-пастирської служби у Збройних силах, що забезпечувається інститутом військового духовенства.

І. Слід зазначити, що в 2010 р. Відділ активізував співпрацю з усіма силовими структурами. Осо-бливо тішить те, що відбувся значний прорив у роботі з Міністерством оборони. У лютому 2010 р. Міністерством оборони України спільно з Радою у справах духовнопастирської опіки (створеної 17.03.2009 р. та введеної в дію наказом № 115 Міністра оборони України) було підготовлено проект концепції духовнопастирської опіки військовослужбовців Збройних сил України.

Хоча цей документ ще не легалізовано у ЗС України, проте він визначає і закріплює статус роботи Церкви в армії. Зокрема, концепція окреслює поняття духовнопастирської опіки військових як вид пастирського служіння Церкви для задоволення духовних потреб вірних, які, з огляду на характер несення ними військової служби, в той чи інший спосіб обмежені у вільному сповіданні своєї віри.

У цьому проекті зібрано правові аспекти роботи священиків з віруючими військовослужбовцями. Нині триває його обговорення, а відтак — підготовка до затвердження відкритим голосуванням представників релігійних організацій, які співпрацюють із ЗС України.

Внаслідок останньої зміни керівництва держави та Міністерства оборони України Церква отримала кращий доступ до військових частин та особового складу і, відповідно, можливість змінити акценти у головних напрямах нашої діяльності. Військовослужбовці ЗС України можуть брати участь у богослужіннях у храмах на території військових частин, а священики — звершувати їх у храмах, неподалік військових частин. Активнішою стала практика проведення духовнопросвітницької роботи з офіцерами та членами їхніх сімей, будівництва храмів на території військових містечок.

Аналіз звітів єпархіальних військових відділів за 2010 р. свідчить, що в єпархіях робота активізу-валась на 30 %. Майже всі архієреї беруть участь у духовнопастирській роботі з військовими. На цю ділянку роботи призначено активних і досвідчених священиків. Особливо таке покращення стану справ спостерігається у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Полтавській та інших єпархіях.

Вперше за багато років ми сформували резерв священиків, які готові взятися за роботу у війську на штатній основі. Тепер перед Церквою стоїть завдання підготовки військових священиків для слу-жби в передових підрозділах. Відповідне положення розробляється нашим Відділом і Міністерством оборони.

Це вельми складне завдання, що потребує кропіткої роботи та підтримки єпархій. Передусім по-трібно невідкладно закріпити священиків за військовими частинами на території кожної єпархії, на-лагодити тісну співпрацю, аби у слушний момент мати готову кандидатуру для штатної служби в частині.

З 2011 р. ми плануємо проводити планові навчання військових священиків в одному з навчальних закладів МО України. Такі заходи уможливлять підготовку пастирів на рівні церковнодержавних відносин, нададуть потрібний досвід роботи священика у військовому окрузі.

Варто зауважити, що тепер у богослужіннях беруть участь навіть керівники Міністерства оборо-ни і Генерального штабу ЗСУ, а також віруючі військовослужбовці Київського гарнізону. Це сприяє активнішій участі у церковному житті військовиків на території інших гарнізонів та військових час-тин МО України.

ІІ. У поточному році відбулися важливі події, що покращили взаємовідносини між Українською Православною Церквою та Міністерством внутрішніх справ України.

Так, у квітні 2010 р. у приміщенні резиденції Блаженнішого Митрополита Київського і всієї Укра-їни Володимира було підписано Меморандум про спільну співпрацю між Українською Православ-ною Церквою та Міністерством внутрішніх справ України. Після підписання документа активізува-лася діяльність обох сторін у справі відродження духовності та зміцнення моральності на засадах християнських цінностей.

Цьогоріч також розпочато співпрацю з Державною автомобільною інспекцією МВС України і призначено окремого священика, який має координувати духовнопастирську роботу у цій структурі в усіх єпархіях України.

З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира, в одному з ліцеїв, підпорядкованих МВС України (Київський юридичний ліцей імені Я.Кондратьєва), відбу-лось впровадження предмета основ християнської етики. Також було налагоджено співпрацю між духовними школами УПЦ та навчальними закладами, підпорядкованими МВС України. Співробіт-ники Відділу проводять факультативні заняття в Національній академії внутрішніх справ України.

Стало можливим проведення регулярних катехізаторських бесід та лекцій в центральному апараті МВС та районних відділах, до яких запрошують православних священиків.

У храмах, що на території навчальних закладів МВС України, відбуваються богослужіння, до яких можуть долучитися всі охочі. Успішно виконують своє призначення госпітальні храми в системі МВС України.

Важливим результатом співпраці стало освячення храму на честь Різдва Іоанна Хрестителя, що на території Навчальнонаукового інституту підготовки слідчих і криміналістів.

На запрошення керівників навчальних закладів та інших структур МВС України, представники духовенства беруть участь в урочистостях та інших важливих заходах.

ІІІ. Конструктивні стосунки та плідна співпраця налагодилися з Внутрішніми військами МВС України. За нашою спільною статистикою, в особовому складі цих військ нараховується близько 80 % православних і близько 20 % грекокатоликів. Священики УПЦ беруть безпосередню участь у навчаннях спецпідрозділів ВВ. Ми маємо добре напрацьований досвід розгортання і функціону-вання військовопольових храмів; шириться практика закріплення священиків за територіальним принципом.

ІV.Удосконалюється робота з Державною прикордонною службою України, на часі — підписання нової угоди про співпрацю, проект якої узгоджується обома сторонами.

V.Розвивається співпраця нашої Святої Церкви з Міністерством надзвичайних ситуацій. Свяще-ники на місцях здійснюють духовнопастирську опіку у підрозділах і за потребою звершують церков-ний супровід рятівників та надають їм необхідну підтримку у складних ситуаціях. Нового імпульсу у стосунках МНС України з нашою Церквою надав візит Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митро-полита Володимира до Міністерства 17 серпня цього року з нагоди Дня рятівника. Зараз ми спільно готуємося до відзначення сумного ювілею — 25ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

VІ. На новий якісний рівень вийшла співпраця з Державною спеціальною службою транспорту. Повне взаєморозуміння, що виникло після освячення Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Володимиром храму на честь святого князя Николи Святоші у м. Києві на території військо-вої частини, де знаходиться головне управління ДССТ, сприятиме подальшому розвитку наших зв’язків. Ми плануємо в 2011 р. ввести до підрозділів цієї служби штатних священиків.

Пріоритетними напрямами роботи Синодального відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними силами України на 2011 рік є:

—введення до силових структур, насамперед, у Збройних силах України, штатних військових священиків;

—визначення храмів зі статусом військової церкви чи собору у м. Києві та містах найбільш ком-пактного перебування військ (Дніпропетровськ, Одеса, Полтава, Севастополь, Харків);

—зважаючи на особливість сучасних умов церковного життя, складність релігійної ситуації в Україні та важливість етапу, на якому перебувають взаємовідносини Церкви та держави, Церкви та армії, клопотати перед Предстоятелем УПЦ про благословення на проведення двічі на рік зборів старших військових священиків усіх єпархій УПЦ і, зокрема, запровадження практики таких зборів у різних єпархіях Української Православної Церкви. Наступні збори військового духовенства плануємо провести у травні–червні 2011 р. у м. Севастополі (Сімферопольська єпархія).