Річний звіт про роботу Представництва УПЦ у Верховній Раді України

Річний звіт про роботу Представництва УПЦ у Верховній Раді України

Головною метою діяльності Представництва Української Православної Церкви у Верховній Раді України є адаптація українського законодавства і нормативної правової бази до потреб Української Православної Церкви у всій її Повноті, а також представлення церковної позиції чи думки щодо окремих законодавчих ініціатив в українському парламенті. Ступінь виконання завдань обумовлена межами повноважень, методами і засобами дій Представництва Української Православної Церкви у Верховній Раді України.
 

За звітний період Представництво продовжувало роботу над пропозиціями щодо внесення певних змін до законодавства України, в яких зацікавлені віруючі Української Православної Церкви. Так, протягом другого півріччя поточного року велику увагу віруючої спільноти привертала розробка нової редакції податкового кодексу. Представництво відряджало на кожне засідання профільного комітету Верховної Ради своїх експертів, які інформували нас про тенденції нового податкового кодексу, особливо у частині введення ідентифікаційних номерів платників податків, котрі вкрай негативно сприймаються значною частиною віруючих нашої Церкви. За благословенням Предстоятеля Української Православної Церкви було оприлюднено звернення з цього приводу Повноважного представника УПЦ у Верховній Раді до народних депутатів.
 

У березні 2010 р. міністр юстиції Олександр Лавринович видав наказ про створення міжвідомчої робочої групи із запровадження ювенальної юстиції західного зразка, яка була засуджена Священни-ми Синодами УПЦ і РПЦ та значною частиною науковців та компетентної громадськості.
 

Робота цієї групи мала завершитись внесенням проектів законодавчих змін до парламенту. Повноважний Пред-ставник УПЦ за благословенням Предстоятеля УПЦ Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Володимира звернувся до Міністра з проханням відмінити свій наказ. Дякувати Богові, пан Лавринович О. В. тоді пішов назустріч Церкві і відмінив свій наказ.
 

15 квітня 2010 р. у комітетах Верховної Ради України відбулася нарада експертних рад громадських організацій Міжфракційної депутатської групи Верховної Ради України “За духовність, моральність та здоров’я України”, в якій взяв участь заступник Повноважного представника Української Православної Церкви у Верховній Раді України, настоятель СвятоВолодимирського храму при ВР священик Віктор Яценко. На порядок денний було винесено для обговорення громадськістю внесення змін до Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”. Прийняття змін до цього закону обумовлено негативною тенденцію зростання кількості захворювань на СНІД в Україні. На думку законодавців попередня редакція цього Закону не надавала належної підтримки та сприяння духовноморальному чиннику у подоланні цього захворювання. Нова редакція запропонованих змін до закону передбачає підтримку церков і релігійних організацій у спільній з державою боротьбі зі СНІДом. Також на обговорення запрошених представників церков і громадських об’єднань було винесено Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів “Щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання майбутнього (долі)”. В обговоренні цього закону думки і вислови всіх присутніх співпали.
 

Сьогодні український інформаційний простір потерпає від великої кількості реклами та пропозицій послуг екстрасенсів, чаклунів, віщунів та інших ворожбитів. У виступах священнослу-жителів та громадських дослідників цієї проблеми було зазначено, що великий відсоток (до 90 %) серед них становлять шарлатани та шахраї, які користуються легковірністю пересічних громадян, а 5–10 % займаються магічною практикою і спілкуванням з нечистою силою. Ці люди несуть духовну небезпеку і підривають психічне здоров’я українців, оскільки жертвам окультних духовних практик потім ще деякий час треба відновлювати своє здоров’я і проходити духовну реабілітацію в Церкві. Прийняття цього закону викликало у присутніх позитивне сприйняття ще й тому, що закон вилучить з переліку Державного класифікатора України, класифікатора професій ДК 00395, наступні види професій: 5151 — астролог, 5152 — ворожка, 5152 — хіромант, які потрапили туди сумнівним шляхом, незважаючи на те, що в цьому переліку досі не має професії “священнослужитель”.
 

21 червня поточного року в комітетах Верховної Ради України відбулося засідання круглого сто-лу на тему “Вивчення шляхів можливих змін в українському законодавстві у площині державнокон-фесійних відносин з огляду на законодавчі ініціативи, що запроваджуються у країнах СНД”. Прове-дення цього засідання було ініційовано народним депутатом Юрієм Болдирєвим, до участі в ньому було запрошено представників парламентських фракцій, які працюють в цьому напрямку. На засі-данні головував повноважний представник Української Православної Церкви у Верховній Раді. Та-кож у круглому столі взяв участь голова Синодального відділу Московського Патріархату у справах відносин Церкви і суспільства протоієрей Всеволод Чаплін в якості члена експертної групи Органі-зації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи релігії і переконань. Результатом проведеного засідання було інформування про законодавчі положення і нормативні акти, метою яких є вирішення типових проблем у країнах СНД у державноконфесійних відносинах — землекористу-вання релігійними громадами, питання повернення культового майна, введення релігійних дисциплін у загальноосвітні заклади тощо.
 

7 жовтня у Верховній Раді України відбулося спільне засідання Міжфракційної депутатської гру-пи “За духовність, моральність та здоров’я України” та Національної експертної комісії з питань за-хисту суспільної моралі, на яке були запрошені представники церков, релігійних та громадських ор-ганізацій. Головним питанням цього зібрання було обговорення законопроекту № 7132 “Про внесен-ня змін до Закону України «Про захист суспільної моралі»”, а також розробка проекту Державної програми інформаційнопросвітницької діяльності з пропагування духовних, моральноетичних цінно-стей та здорового способу життя в Україні.
 

Розробка нової редакції закону про захист суспільної моралі, авторами якого виступили 10 на-родних депутатів від усіх фракцій парламенту, викликана загрозливим станом для суспільної моралі, в якому перебуває Україна сьогодні. Поштовхом для удосконалення цього закону стала очевидна мо-ральна та духовна деградація суспільства, внаслідок чого нівелюються етичні та моральні норми, де-далі більше відбувається нехтування віковічними духовними та людськими цінностями, через що поширюються такі негативні явища, як тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, ВІЛ/СНІД, дитяча порнографія, проституція, різні прояви насилля тощо. Народні депутати і представники громадських організацій у своїх виступах з цього приводу наводили факти: за даними Всесвітньої організації охо-рони здоров’я, з 40 країн світу, в Україні діти вживають алкоголю більше, ніж у будьякій іншій краї-ні: щотижня пиячать майже 22 % 11річних українців, близько 32 % 13річних та 52,7 % 15річних. Ал-коголь є причиною передчасної смерті майже 30 % українських чоловіків. Не краща ситуація і з тю-тюнопалінням. Сьогодні цигарки палять понад 70 % першокурсників ПТУ, 55 % першокурсників ву-зів, 50 % 10класників, 40% восьмикласників; 31 % юнаків та 14 % дівчат почали палити в 11 років або раніше. Як пояснив один з авторів нової редакції закону про захист суспільної моралі голова Міжфракційної депутатської групи “За духовність, моральність та здоров’я України” Павло Унгурян, зазначені негативні явища безпосередньо пов’язані із легкодоступністю низькопробної теле, радіо та відеопродукції, музичних та художніх творів, друкованих матеріалів, іншої інформації, насиченої захопленням силою, надмірною, часто патологічною увагою до проявів жорстокості та актів насилля, повною незалежністю від етичних табу, нав’язуванням обивательськонігілістичного ставлення до загальнолюдських норм, що негативно впливає на психічний розвиток особистості. Внаслідок цього такі споконвічні цінності, як добро, честь та справедливість, нівелюються й відходять на другий план. В оприлюдненій позиції Представництва нашої Церкви з цього приводу зазначено, що дуже важливим є те, що в проекті закону визначено принципи захисту суспільної моралі, а також гаранту-ються права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, ін-телектуальному, моральному та психологічному стану людини. Це дозволить запровадити ефективні методи щодо утвердження духовності та моральності в державі і захистить суспільство (в першу чер-гу дітей) від негативного впливу продукції, що завдає шкоди суспільній моралі.
 

Також відбулися окремі зустрічі з представниками депутатського корпусу, на яких обговорювалися питання щодо передачі землі та майна Церкви у власність Церкви і реституції церковного майна, про збереження майна храмів у користуванні Церкви при зміні громадою конфесійної належності, про гарантії прав власності; про спрощення отримання земельних ділянок у постійне користування та надання статусу суб‘єкта права власності на землю, про безкоштовну оренду; щодо соціального захисту служителів Церкви і прав віруючих. З цього приводу робились заяви, звернення, проводились обговорення й інформування в ЗМІ, були випущені інформативні матеріали.
 

Також Представництво нашої Церкви у Верховній Раді постійно звертало увагу народних депутатів на діяльність різноманітних тоталітарних сект. Наслідком цього стали депутатські запити у пра-воохоронні органи щодо деструктивних культів, що порушують закони України, і правоохоронні органи вживали відповідних заходів для припинення діяльності таких сект.
 

Крім того, проводилась значна робота щодо співпраці зі ЗМІ, акредитованими у парламенті. Був створений пул журналістів, які освітлювали наші зусилля щодо роз’яснювальної роботи серед депу-татів про духовну і моральну шкоду окремих законодавчих проектів.
 

Окремим параграфом звіту зазначу особливу важливість ролі СвятоВолодимирського храму при Верховній Раді України, який вже три роки діє у приміщенні Комітетів Верховної Ради України.
 

Настоятель храму — священик Віктор Яценко — є заступником повноважного представника УПЦ у Верховній Раді України. У храмі налагоджено богослужбове життя, звершуються богослужіння, Таїнства і треби Православної Церкви, раз на тиждень відбувається Божественна літургія. На початку чергової сесії Верховної Ради звершується молебень, на який запрошуються представники всіх депу-татських фракцій. Молебень очолює повноважний представник УПЦ у Верховній Раді.
 

Підсумовуючи діяльність Представництва Української Православної Церкви у Верховній Раді України за звітний період, зазначимо, що попереду чекає багато роботи, кінцевою метою якої є врегулювання Законів України в такий спосіб, щоб це було максимально корисним для Церкви і сприяло досягненню духовної, моральної злагоди та добробуту у суспільстві.